CD/DVD service
  Mind Media ขอแนะนำบริการเกี่ยวกับซีดีครบวงจร โดย PumpCD.Com
 
  • บริการปั๊มซีดี ดีวีดี มินิซีดี ซีดีการ์ด พร้อมสกรีน/ออฟเซ็ท
  • บริการสกรีน/พิมพ์บนหน้าซีดี-อาร์ ดีวีดี-อาร์ มินิซีดี-อาร์ ซีดีการ์ด – อาร์
  • บริการออกแบบปกและหน้าสกรีนซีดี ดีวีดี
  • บริการบรรจุกล่องซีดี กล่องดีวีดี (แบบธรรมดา สลิม สีต่างๆ บรรจุหลายๆแผ่น)
  • บริการออกแบบ-จัดทำซองซีดี ดีวีดี รูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
   
  ด้วยคุณภาพ ตามปริมาณที่ต้องการจาก
โรงงานมาตรฐานเฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น พร้อมบริการจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 
 
Copyright @ 2007 Mind Media Center Co., Ltd. All Rght Reserved.   Profile Brochure